Bildiri Gönderimi

Sempozyum yazım kurallarına göre uygun şekilde hazırlanan Word formatındaki (.doc veya .docx) özet ve tam metin bildiriler isbr2020@erdogan.edu.tr adresine e-posta yoluyla gönderilmelidir.

Bildiri özet dosyaları "isim_soyisim_bildiri türünün ilk harfi (Sözlü Sunum bildiri: O; Poster bildiri: P)" şeklinde adlandırılarak gönderilmelidir. 
Örnek: cantekin_dursun_O; cantekin_dursun_P

Birden fazla poster bildiri veya sözlü bildiri özeti gönderilmesi durumunda, bildiri türünün sonuna "1" ve "2" rakamları eklenmelidir.
Örnek: cantekin_dursun_O1, cantekin_dursun_O2
             cantekin_dursun_P1, cantekin_dursun_P2