Davet Mektubu

2. Uluslararası Biyoçeşitlilik Araştırmaları Sempozyumu,
   

Rize, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2020
 

Değerli Katılımcılar,
 
Biyoçeşitlilik; hayvanlar, bitkiler, mantarlar, mikroorganizmalar gibi tüm canlılar ve yaşadıkları ekosistemler dâhil olmak üzere yeryüzünde var olan çeşitli yaşam formlarını ifade eder. Biyoçeşitlilik ekosistemde önemli bir rol oynar. Ekosistemdeki her bir yaşam şekli benzersizdir ve dünyadaki her organizma, insan için değerli olsun veya olmasın, var olma hakkına sahiptir. Ayrıca, şimdiki neslin gelecek nesillere karşı sosyal bir sorumluluğu vardır ve bu dünyadaki tüm canlı organizmaların korunmasını da içermektedir. Günümüzde tehdit altında olan Biyoçeşitliliğimizi korumak ve gelecek nesillere aktarabilmek için gerekli önlemleri almak oldukça önemlidir.
 
Haziran 2020'de yapılması planlanan fakat tüm dünyayı etkileyen COVID-19 nedeniyle ertelenen 2. Uluslararası Biyoçeşitlilik Araştırmaları Sempozyumu (ISBR 2020) 18 - 20 Kasım 2020 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Biyoloji Bölümü tarafından sanal ortamda (çevrimiçi) gerçekleşecektir.
 
Sempozyum, Biyoçeşitlilik başlığı altında çok çeşitli konularda küresel tartışma temalarına ev sahipliği yapacak şekilde düzenlenmiştir. Sempozyum konu başlıkları: Tarımsal Biyoçeşitlilik ve Koruma; Su (Deniz ve Tatlısu) Biyoçeşitliliği, Beslenme ve Gıda Güvenliği için Biyoçeşitlilik, Turizm için Biyoçeşitlilik, Parazitlerin ve Konakçıların Biyoçeşitliliği, Biyocoğrafya, Biyoizlem, Koruma Biyolojisi, Politika ve Stratejileri, Hayvan Türlerinin Çeşitliliği, Sistematiği ve Filogenisi, Bitki Türlerinin Çeşitliliği, Sistematiği ve Filogenisi, Ekosistem Yaklaşımı, Biyolojik Çeşitliliğin İnsan Sağlığına Etkileri, Çevresel Eğitim, Biyolojik Çeşitlilik Üzerindeki Çevresel Stres, Çevresel Toksikoloji, Orman Biyoçeşitliliği, Küresel İklim Değişikliği Biyoçeşitlilik Üzerindeki Etkileri, Habitat Fragmantasyonu ve Yıkımı, Biyoçeşitlilik Üzerindeki İnsan Etkileri, İstilacı Türler, Biyolojik Çeşitliliğin Korunması için Yasal Düzenlemeler, Mikrobiyal Biyoçeşitlililk (Mikoloji, Viroloji), Biyolojik Çeşitlilik Üzerindeki Kirlilik Etkileri, Popülasyon Ekolojisi, Korunan Alanlar, Tıbbi Bitkiler.
 
18 - 20 Kasım 2020 tarihleri arasında sizleri “sanal” olarak aramızda görmekten onur duyarız.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Organizasyon Komitesi