İletişim

 Sempozyum İletişim Bilgileri
 E.posta: isbr2020@erdogan.edu.tr
 Adres: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Zihni Derin Yerleşkesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü - Fener   Mahallesi 53100 Merkez/RİZE
 
 Sekretarya Bilgileri
 Adı Soyadı: Dr. Öğr. Üyesi Nurver ALTUN
 E.posta: nurver.altun@erdogan.edu.tr
 Telefon: 0464 214 61 26 - 1836
 Adres: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Zihni Derin Yerleşkesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü - Fener   Mahallesi 53100 Merkez/RİZE
 
 Web Sorumlusu Bilgileri
 Adı Soyadı: Arş. Gör. Cantekin DURSUN
 E.posta: cantekin.dursun@erdogan.edu.tr
 Telefon: 0464 214 61 26 - 1842
 Adres: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Zihni Derin Yerleşkesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü - Fener   Mahallesi 53100 Merkez/RİZE

Facebook: https://www.facebook.com/isbr2020/
Instagram: https://www.instagram.com/isbr2020rize/