Önemli Tarihler

Özet Kabul Başlangıcı: 01 Ağustos 2020

Özet Kabulü Son Tarihi: 10 Ekim 2020 - 25 Ekim 2020

Tam Metin Kabulü Son Tarihi: 30 Kasım 2020

Erken Kayıt Başlangıç Tarihi: 01 Ağustos 2020

Erken Kayıt Son Tarihi: 10 Ekim 2020 - 25 Ekim 2020

Geç Kayıt Ücreti Ödemesi Son Tarihi:
16 Kasım 2020

Kabul Mektuplarının Gönderimi: Bildiri özetinin gönderildiği günü takiben 10 gün içerisinde