Poster Bildiri Sunum Kuralları

Poster Hazırlama ve Sunum Kuralları
  • Her bir katılımcı, en fazla 2 sunum sunacaktır (1 sözlü + 1 poster; 2 sözlü; 2 poster).
  • Posterin sağ veya sol köşesinde üniversite logoları yer alabilir.
  • Sempozyum sırasında sunulmayan bildiriler sempozyum özet kitabında yer almayacaktır.
  • Tercih edilen poster boyutları 70 x 90 cm'dir.
  • Posterler İngilizce hazırlanmalıdır.
  • Yazı tipi boyutu 1 metreden itibaren okunacak kadar büyük olmalıdır.
  • Times New Roman yazı karakteri olarak kullanılmalıdır.
  • Tüm yazarların isimleri, soyadları ve tam adresleri, Bildiriyi sunacak olan katılımcının ismin altını çizerek vurgulanmalıdır.
  • Poster bildiriyi sunacak olan sorumlu yazar sempozyum programında belirtilen tarih ve zamanda posterlerinin başında, hazır bulunacaklar ve çalışmalarıyla ilgili bilgi vereceklerdir.
  • Referanslar referanslar bölümünde alfabetik olarak sıralanmalıdır.