Sempozyum Yazım Kuralları

 • Tam metin bildiriler için sayfa sınırlaması yoktur.
 • Özet ve tam metin bildiriler pdf-kitap şeklinde hazırlanacak sempozyum kitapçığında yayınlanacaktır
 • Bildiriler İngilizce olarak hazırlanacaktır
 • Sempozyuma tam metin veya özet metin ile kayıt yaptırılabilir. Bildirileriniz tercihinizden (Tam metin veya özet metin) sonra hakem değerlendirme sürecine girecektir. 
 • Gönderilen tüm özetler özgün olmalı, daha önce yayınlanmamış araştırma sonuçlarını içermelidir.
 • Başlık, çalışmanın içeriğini yansıtacak şekilde olmalıdır. Başlıkta kısaltmalar olmamalıdır.
 • Özet, araştırma ve elde edilen sonuçlar hakkında net bilgi vermeli ve 300 kelimeyi geçmemelidir (en az 200 kelime). Özet metin içinde şekil veya tablolara izin verilmez. Özet alıntı içermemelidir.
 • En az 3, en fazla 5 anahtar kelime belirtilmelidir.
 • Metnin sonuna varsa fon kuruluşlarının isimleri eklenmelidir.
 • Özetler verilen şablona uygun olarak hazırlanmalıdır. Şablonu indirmek için tıklayınız.
 • Tam metin bildiriler verilen şablona uygun olarak hazırlanmalıdır. Şablonu indirmek için tıklayınız.
 • Hazırlanan bildiri sempozyum e-posta adresine gönderilmelidir: isbr2020@erdogan.edu.tr
 • Sisteme yüklenen her bir bildiri değerlendirme sürecinden geçirilecektir. 
 • Gönderilen tüm özetler hakem değerlendirilmesinden geçecektir. Bildirinin sözlü ya da poster olarak kabul edilmesine ya da reddedilmesine hakem(ler) karar verecektir.

Seçilmiş Bildirilerin Yayınlanabileceği Dergiler
 
Hakem sürecinden başarı ile geçen tam metinler aşağıdaki dergilerde "makale" olarak yayınlanabilecektir. Dileyen katılımcıların makalelerinin hakem sürecini geçtikten sonra dergi yazım kurallarına uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Kongre katılımcısı olunması makale yayınını garanti etmemektedir.