Sözlü Bildiri Sunum Kuralları

  • Sunumlar ilgili yazar tarafından İngilizce veya Türkçe olarak sunulacaktır. Ancak, sunumlar İngilizce olarak hazırlanacaktır.
  • Tüm sunumlar sempozyum programı verilen sıraya göre sunulacaktır. Toplantıda sunulmayan bildiriler, bildiri kitabında yayınlanmayacaktır.
  • Sözlü sunum için verilen süre toplam 15 dakikadır (sunum için 10 dakika ve tartışma için 5 dakika). Sempozyumun senkronizasyonu açısından, verilen zamana özen gösterilmesi gerekmektedir.
  • Sunumlarda çalışmanın amacı, materyal ve yöntem belirtilmeli ve sunumun önemli bir kısmı bulguları, tartışma ve sonucu içermelidir.
  • Sözlü sunum karmaşık olmamalı, görsel öğeler desteklenmelidir.
  • Sunumlar sempozyum programına uygun olarak yapılacak ve değişiklik yapılmayacaktır.
  • Sunumlar için sempozyum salonlarında projeksiyon makineleri, bilgisayarlar, vb araçlar ve gereçler mevcut olacaktır.
  • Sunum dosyalarının dijital bir kopyası, oturum başlangıç saatinden en az 15 dakika önce kontrol edilmeli ve salonda görevli kişiye teslim edilmelidir.