Yayın Olanakları

 • Tam metin bildiriler için sayfa sınırlaması yoktur.
 • Özet ve tam metin bildiriler pdf-kitap şeklinde hazırlanacak sempozyum kitapçığında yayınlanacaktır.
 • Bildiriler İngilizce olarak hazırlanacaktır.
 • Başlık, çalışmanın içeriğini yansıtacak şekilde olmalıdır. Başlıkta kısaltmalar olmamalıdır.
 • Özet, araştırma ve elde edilen sonuçlar hakkında net bilgi vermeli ve 300 kelimeyi geçmemelidir (en az 200 kelime). Özet metin içinde şekil veya tablolara izin verilmez. Özet alıntı içermemelidir.
 • En az 3, en fazla 5 anahtar kelime belirtilmelidir.
 • Metnin sonuna varsa fon kuruluşlarının isimleri eklenmelidir.
 • Tam metin bildiriler verilen şablona uygun olarak hazırlanmalıdır. Şablonu indirmek için tıklayınız.
 • Hazırlanan bildiri sempozyum e-posta adresine gönderilmelidir: isbr2020@erdogan.edu.tr
 • Sisteme yüklenen her bir bildiri değerlendirme sürecinden geçirilecektir. 
 • Sempozyum kapsamındaki tam metin bildirilerinizi aşağıda belirtilen dergilerde yayınlayabilirsiniz. 
 • Gönderilen çalışmalar ilgili derginin kurallarına tabi olacaktır.
 • İsteyen araştırmacılar tam metinlerini sempozyum kitapçığında yayınlatabilir. 
 • Tam metninizi sempozyum kitapçığında yayınlatmak isterseniz isbr2020@erdogan.edu.tr adresine yollayınız. 
 

*   Derginin yazım dili İngilizcedir.
**  Derginin yazım dili İngilizce ve Türkçedir.
*** Derginin yazım dili Türkçedir.