Yayın Olanakları

Tam Metin Bildiriler
  • Tam metin bildiriler için sayfa sınırlaması yoktur.
  • Özet ve tam metin bildiriler pdf-kitap şeklinde hazırlanacak sempozyum kitapçığında yayınlanacaktır.
  • Bildiriler İngilizce olarak hazırlanacaktır.
  • Başlık, çalışmanın içeriğini yansıtacak şekilde olmalıdır. Başlıkta kısaltmalar olmamalıdır.
  • Özet, araştırma ve elde edilen sonuçlar hakkında net bilgi vermeli ve 300 kelimeyi geçmemelidir (en az 200 kelime). Özet metin içinde şekil veya tablolara izin verilmez. Özet alıntı içermemelidir.
  • En az 3, en fazla 5 anahtar kelime belirtilmelidir.
  • Metnin sonuna varsa fon kuruluşlarının isimleri eklenmelidir.
  • Tam metin bildiriler verilen şablona uygun olarak hazırlanmalıdır. Şablonu indirmek için tıklayınız.
  • Hazırlanan bildiri sempozyum e-posta adresine gönderilmelidir: isbr2020@erdogan.edu.tr
  • Sisteme yüklenen her bir bildiri değerlendirme sürecinden geçirilecektir. 

Seçilmiş Bildirilerin Yayınlanabileceği Dergiler
Hakem sürecinden başarı ile geçen tam metinler aşağıdaki dergilerde "makale" olarak yayınlanabilecektir. Dileyen katılımcıların makalelerinin hakem sürecini geçtikten sonra dergi yazım kurallarına uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Kongre katılımcısı olunması makale yayınını garanti etmemektedir.